René Stout

Hallo, ik ben René Stout

Mijn hobby’s zijn onder meer wandelen, fietsen en fotograferen in de natuur en bij blijven in de wereld van de automatisering.

Ik ben in Den Haag geboren. Na veel verhuizingen voor mijn werk ben ik rond 2010 in Drenthe neergestreken waar ik ten volle van mijn pensioen geniet.

Ik heb de opkomst van de homecomputer meegemaakt, het spelen met peek en poke op de Commodore 64, de XT, AT en Pentium PC, het worstelen met DOS, en later het werken met MacOS, Windows en Linux.

Ik heb teksten geschreven in Visawrite, Wordstar, WordPerfect, Microsoft Word, Open Office en Google Documenten.

Ik heb websites gemaakt in Microsoft FrontPage, Joomla, WordPress en Google Sites.

Ik heb programma’s geschreven in Basic, Simons Basic en Assembler
en informatiesystemen gemaakt in Superbase64, dBase, FileMaker Pro, Microsoft Acces, AlphaFive en Triggre.com.

Als kantoorautomatiseerder bij Defensie heb ik de komst van DOS- en Windows meegemaakt, met Lunix en Linux gewerkt en me verdiept in Thin clients, Open Source, Open Standaarden en de standaardisatie van kantoorapplicaties.

De lancering van de Chromebook in 2013 was voor mij een feest: eindelijk kon ik Windows en Linux aan de kant zetten en genieten van het werken met Chromebooks. Dat is: doen wat je wil op een computer die je niet steeds onderbreekt met blauwe schermen, berichten over virusdreigingen, updates en meldingen over syntaxfouten.

Ik ben actief betrokken bij de overstap van verenigingen en stichtingen naar de Google Workspace-omgeving.

Ik help veel mensen met vragen over en problemen met hun laptop, tablet en smartphone. Daarbij komt regelmatig de Chromebook ter sprake.

Ik merkte dat veel mensen niet weten wat een Chromebook is, en áls ze er al van gehoord hebben, vaak niet weten wat je er wel en niet mee kunt doen. Ook weten veel mensen niet dat ze met hun gratis Gmail-account toegang hebben tot een gratis online kantooromgeving die zich makkelijk kan meten met Microsoft Office, Microsoft 365 en OpenOffice.

Om die mensen te informeren over Chromebooks, het internet, de Google Chrome browser en het werken met de Google Drive en andere Google-producten, ben ik eind 2018 begonnen met mijn website overchromebooks.nl. ik vertelde er over veilig werken op het Internet, over Chromebooks, de Chrome browser en over het werken met andere Googleproducten.

In het voorjaar van 2022 nam Mike contact met me op met de vraag of ik zin had om zijn vaste gast van zijn podcasts te worden.
Dat had ik wel.

Dit was het begin van een leuke Google-relatie. Tegenwoordig schrijf ik ook zo nu en dan als gastblogger op Chromebookenzo.nl.