Notice and Takedown Procedure

Laatst bijgewerkt op 12 November 2018

Alle informatie op de website van chromebookenzo.nl wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij chromebookenzo.nl een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Om uw verzoek te kunnen behandelen stuurt u een schriftelijk verzoek naar info@chromebookenzo.nl. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen. chromebookenzo.nl wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Voor een vlotte en correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk ons tenminste uw volledige naam en emailadres te verstrekken.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u tevens:

  • Uw verzoek kort nader te motiveren.
  • Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u ook om de bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen, alsmede de naam van de rechthebbende en bewijs dat deze persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.
  • Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Met het versturen van dit verzoek naar chromebookenzo.nl verzoekt u hierdoor chromebookenzo.nl

  • De verzochte informatie van haar website te verwijderen.
  • Daarnaast verklaart u hierbij rechthebbende te zijn van de vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • Alles volledig en naar waarheid te hebben vermeld.

Indien chromebookenzo.nl uw verzoek gegrond acht, zal zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat chromebookenzo.nl enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.